معنی و ترجمه کلمه fort به فارسی fort یعنی چه

fort


برج وبارو،حصار،قلعه ،دژ،سنگربندى کردن ،تقويت کردن ،قوى
علوم نظامى : دژ نظامى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها