معنی و ترجمه کلمه fortalice به فارسی fortalice یعنی چه

fortalice


دژ کوچک ،قلعه کوچک


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها