معنی و ترجمه کلمه forte به فارسی forte یعنی چه

forte


هنر،جنبه قوى ،لبه تيز شمشير،(مو ).بلند،موسيقى بلند
ورزش : نيمى از شمشير از وسط تيغه تا دسته

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها