معنی و ترجمه کلمه forth of به فارسی forth of یعنی چه

forth of


خارج از،بيرون از


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها