معنی و ترجمه کلمه forward air controller به فارسی forward air controller یعنی چه

forward air controller


ناظر مقدم هوايى
علوم نظامى : افسر ناظر مقدم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها