معنی و ترجمه کلمه forward bow spring به فارسی forward bow spring یعنی چه

forward bow spring


طناب مهار کشتى
علوم نظامى : فنر جلوى سينه کشتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها