معنی و ترجمه کلمه forward dealing به فارسی forward dealing یعنی چه

forward dealing


بازرگانى : معامله به وعده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها