معنی و ترجمه کلمه forward dive به فارسی forward dive یعنی چه

forward dive


ورزش : شيرجه رو به اب با چرخش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها