معنی و ترجمه کلمه forward echelon به فارسی forward echelon یعنی چه

forward echelon


رده جلو
علوم نظامى : رده جلوى نبرد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها