معنی و ترجمه کلمه forward edge of battle area (feba) به فارسی forward edge of battle area (feba) یعنی چه

forward edge of battle area (feba)


لبه جلويى منطقه نبرد( لجمن)
علوم نظامى : لبه جلويى منطقه نبرد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها