معنی و ترجمه کلمه forward march به فارسی forward march یعنی چه

forward march


فرمان قدم رو
علوم نظامى : فرمان پيش


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها