معنی و ترجمه کلمه forward march به فارسی forward march یعنی چه

forward march


فرمان قدم رو
علوم نظامى : فرمان پيش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها