معنی و ترجمه کلمه forward pointer به فارسی forward pointer یعنی چه

forward pointer


کامپيوتر : اشاره گرى که محل داده بعدى در يک ساختار داده را بيان مى کند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها