معنی و ترجمه کلمه forward seat به فارسی forward seat یعنی چه

forward seat


ورزش : حالت نشستن سوارکار روى زين در پرش حالت نشستن سوارکار بر روى زين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها