معنی و ترجمه کلمه forward steering position به فارسی forward steering position یعنی چه

forward steering position


علوم دريايى : - wheelhouse

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها