معنی و ترجمه کلمه forwarding به فارسی forwarding یعنی چه

forwarding


حمل ونقل ،ارسال
قانون ـ فقه : حمل
بازرگانى : حمل و نقل


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها