معنی و ترجمه کلمه forwearied به فارسی forwearied یعنی چه

forwearied


وامانده ،خسته ،فرسوده


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها