معنی و ترجمه کلمه foul bill of lading به فارسی foul bill of lading یعنی چه

foul bill of lading


بارنامه نادرست
بازرگانى : بارنامه مشروط

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها