معنی و ترجمه کلمه founded به فارسی founded یعنی چه

founded


تاسيس شده ،بنا نهاده شده
قانون ـ فقه : تاسيس شده


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها