معنی و ترجمه کلمه four by two به فارسی four by two یعنی چه

four by two


خودرو چهارچرخى که فقط دو چرخ ان نيرو داشته باشد
علوم نظامى : خودرو چهار در دو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها