معنی و ترجمه کلمه four center arch به فارسی four center arch یعنی چه

four center arch


معمارى : قوس جناغى چهار پرگارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها