معنی و ترجمه کلمه four center arch به فارسی four center arch یعنی چه

four center arch


معمارى : قوس جناغى چهار پرگارى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها