معنی و ترجمه کلمه four horsemen به فارسی four horsemen یعنی چه

four horsemen


ورزش : جا گذاشتن ميله هاى 1 و 2 و 4 و 7 يا 1 و 3 و 6 و ¹1

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها