معنی و ترجمه کلمه four-cornered به فارسی four-cornered یعنی چه

four-cornered


چارگوش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها