معنی و ترجمه کلمه four-cycle engine به فارسی four-cycle engine یعنی چه

four-cycle engine


علوم هوايى : موتور چهارزمانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها