معنی و ترجمه کلمه foxed به فارسی foxed یعنی چه

foxed


فاسد شده ،رنگ برگشته


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها