معنی و ترجمه کلمه foxtail millet به فارسی foxtail millet یعنی چه

foxtail millet


(گ.ش ).ارزن ايتاليايى)setaria italica(

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها