معنی و ترجمه کلمه fractional h.p. motor به فارسی fractional h.p. motor یعنی چه

fractional h.p. motor


موتور کوچک
علوم مهندسى : موتور چند اسب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها