معنی و ترجمه کلمه fractional rotation به فارسی fractional rotation یعنی چه

fractional rotation


علوم مهندسى : گردش کسرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها