معنی و ترجمه کلمه fractional turn به فارسی fractional turn یعنی چه

fractional turn


علوم مهندسى : چرخش کسرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها