معنی و ترجمه کلمه fracto-cumulus به فارسی fracto-cumulus یعنی چه

fracto-cumulus


علوم هوايى : ابرهاى ناهموار کومولوس که در انها تکه هاى مختلف تغييرات پيوسته اى را نشان ميدهد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها