معنی و ترجمه کلمه fradulent bankruptcy به فارسی fradulent bankruptcy یعنی چه

fradulent bankruptcy


قانون ـ فقه : ورشکستگى به تقلب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها