معنی و ترجمه کلمه fragmentarily به فارسی fragmentarily یعنی چه

fragmentarily


بطور شکسته يا ناقص

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها