معنی و ترجمه کلمه fragmentary order به فارسی fragmentary order یعنی چه

fragmentary order


علوم نظامى : دستور جزء بجزء

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها