معنی و ترجمه کلمه framing error به فارسی framing error یعنی چه

framing error


کامپيوتر : خطايى که در اثر عدم موفقيت و خرابى دستگاه پذيرش در بازشناسى صحت بيتهايى که تشکيل يک کاراکتر را ميدهند پيش مى ايد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها