معنی و ترجمه کلمه franc(s)-tituer(s) به فارسی franc(s)-tituer(s) یعنی چه

franc(s)-tituer(s)


چريک
قانون ـ فقه : پارتيزان


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها