معنی و ترجمه کلمه franco-indian defence به فارسی franco-indian defence یعنی چه

franco-indian defence


ورزش : دفاع هندى فرانسوى در پياده وزير شطرنج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها