معنی و ترجمه کلمه frankpledge به فارسی frankpledge یعنی چه

frankpledge


(حق .قديم انگلستان )مسئوليت دسته جمعى افراد ماليات پرداز يک ناحيه ،مسئول

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها