معنی و ترجمه کلمه fraternization به فارسی fraternization یعنی چه

fraternization


اخوت ،دوستى کردن ،برادرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها