معنی و ترجمه کلمه fraud به فارسی fraud یعنی چه

fraud


احتيال ،تدليس جزائى ،تدليس مدنى ،غبن ،سوءاستفاده ،کلاهبردارى ،فريب ،حيله ،(حق ).کلاه بردارى ،تقلب ،فن ،گوش بر،شياد
قانون ـ فقه : کلاهبردارى ،گول
روانشناسى : کلاهبردارى
بازرگانى : تقلب


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها