معنی و ترجمه کلمه fraught with به فارسی fraught with یعنی چه

fraught with


پراز،داراى ،بازشده از

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها