معنی و ترجمه کلمه freak به فارسی freak یعنی چه

freak


دمدمى مزاجى ،وسواس ،چيز غريب ،غرابت ،خط دارکردن ،رگه دارکردن ،دمدمى بودن
علوم نظامى : ميزان فرکانس بى سيم بحسب مگاسيکل در درگيرى هاى هوايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها