معنی و ترجمه کلمه freakishly به فارسی freakishly یعنی چه

freakishly


ازروى بوالهوسى ،بطورعجيب وغريب ،بوالهوسانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها