معنی و ترجمه کلمه freaky به فارسی freaky یعنی چه

freaky


بوالهوس ،دمدمى ،غريب ( وعجيب)

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها