معنی و ترجمه کلمه free alongside ship به فارسی free alongside ship یعنی چه

free alongside ship


(مخفف ان F.A.S.است )کليه مخارج تاکنار کشتى پرداخته شده( درموردکالاى محموله بخارج)=free alongside vessel( )

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها