معنی و ترجمه کلمه free climbing به فارسی free climbing یعنی چه

free climbing


ورزش : صعود ازاد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها