معنی و ترجمه کلمه free economic system به فارسی free economic system یعنی چه

free economic system


بازرگانى : نظام اقتصاد ازاد


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها