معنی و ترجمه کلمه free float به فارسی free float یعنی چه

free float


فرجه ازاد
عمران : مدت زمانى که يک فعاليت را ميتوان به تعويق انداخت بدون اينکه در ساير فعاليتها اثر کند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها