معنی و ترجمه کلمه free on board (fob) به فارسی free on board (fob) یعنی چه

free on board (fob)


تحويل برروى عرشه کشتى
بازرگانى : تحويل در کشتى ،يک از قراردادهاى اينکوترمز که در ان فروشنده کالا را برروى عرشه کشتى در بندر مبداء تحويل مى دهد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها