معنی و ترجمه کلمه free rotation به فارسی free rotation یعنی چه

free rotation


شيمى : چرخش ازاد


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها