معنی و ترجمه کلمه free trade area به فارسی free trade area یعنی چه

free trade area


منطقه تجارت ازاد
بازرگانى : حوزه تجارت ازاد


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها