معنی و ترجمه کلمه free trade area به فارسی free trade area یعنی چه

free trade area


منطقه تجارت ازاد
بازرگانى : حوزه تجارت ازاد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها