معنی و ترجمه کلمه free zone به فارسی free zone یعنی چه

free zone


منطقه ازاد
بازرگانى : منطقه ازاد تجارى ،منطقه اى که از حقوق گمرکى معاف مى باشد


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها