معنی و ترجمه کلمه free zone به فارسی free zone یعنی چه

free zone


منطقه ازاد
بازرگانى : منطقه ازاد تجارى ،منطقه اى که از حقوق گمرکى معاف مى باشد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها